Pferdefliegen

Klæg

(Haematopota pluvialis - regnklæg)          

(Tabanus sudeticus - hesteklæg/okseklæg)


Klægen kaldes ofte for bremser, men bremser tilhøre en helt anden familie og er IKKE blodsugere.

Der findes over 37 forskellige arter af klæger.

Hesteklægen er en af de største med en længde på ca. 2,5 cm. 

De mest almindelige klæg herhjemme er de små arter, hvor regnklægen er den hyppigste. Navnet regnklg skyldes at disse fluer er særligthyppige på fugtige, hede sommedage.


Biologi og skade

Ligesom hos de fleste andre blodsugende insekter er det kun hunnerne, der er aggressive. Hannerne lever af blomsternektar.

Klægernes bideteknik er langtfra så elegant som f.eks. stikmyggens, klægerne hugger simpelthen et trekantet hul i huden med deres skarpe munddele og sutter så det udflydende blod op. Bidder er ret smertefuldt og giver hos nogle anledning til kraftige hævelser.

Hos kvæg og heste kan selv ganske få klæg give anledning til megen tummel. I udlandet kan klæger overføre sygdomme som miltbrand og forskellige snylteorme.

Klægerne klæber ders æg fast på græsstrå, planter og sten på fugtige steder. Når larverne klækker, kravler de ned i fugtig sumpet jord eller slam, der findes langs bredden af søer, damme og pytter. Larverne lever som rovdyr og ernærer sig af insektlarver, orme og andre små dyr.


Bekæmpelse

Larverne og de voksne klægers levevis gør at de er vanskelige at bekæmpe. I Danmark er der ikke registreret midler til bekæmpelse af klæger, og generelt synes der ikke at være tilfredsstillende kemiske bekæmpelsemetoder.

Bor man i et område med klæger, eller skal man færdes på steder, hvor der er lovlig mange kan man opnå en ret god beskyttelse med et af de almindelige myggeafskrækkende midler.

Den nye H-TRAP er en effektiv fælde imod blodsugende fluer. Den regulere antallet klæg og andre arter og reducere dem til et absolut minimum.

H-TRAP er designet til udendørs placering hvor den virker uden brug af kemikalier eller elektrisitet. 

H-TRAP kan anvedes på områder med dyr men også på områder hvor du bare gerne vil kunne færdes i fred.


H-trap

Webshop