Kvæg

    

Undgå Flueplagen


Rovfluen

Rovfluen, som også kaldes gyllefluer, miljøfluer, biofluer og ofyra fluer, er en lille flue, som sættes ind i kvægstalde med gyllesystemer mod bekæmpelse af staldfluer.


Brug Rovfluer i kvægstalden - 100% biologisk fluebekæmpelse.

Rovfluen er ved rigtig anvendelse i stand til at bekæmpe staldfluen effektivt i kvægstalde med gyllesystemer. Rovfluelarven lever af staldfluelarverne i gyllekanalerne, hvor staldfluen yngler.
Rovfluen søger straks efter udklækning ned i gyllesystemerne, hvor den vil arbejde på at holde staldfluen nede hele tiden. 

Rovfluen er ikke generende for mennesker eller dyr.

 

Hvorfor bekæmpe med rovfluer? 

Kreaturerne bliver irritable ved flueplage. 

Skab optimal velfærd for dit kvæg, det giver de igen ved bedre tilvækst og højere mælkeydelse. 

Hold en god hygiejne og mindsk risikoen for smitte, idet staldfluer kan overbringe smitte såsom, diarre og andre bakterier.  Derfor er det vigtigt at nedsætte staldfluetrykket.


- brug biologisk fluebekæmpelse - det er sundt - nemt – effektivt

 


Hvornår anvendes rovfluen?  

Det anbefales at starte med brug af rovfluer i starten af fluesæsonen marts/april, inden der er decideret fluetryk.

Vi anbefaler dette, da det tager nogle uger inden at rovfluerne har etableret sig i stalden.

Rovfluerne skal anvendes forebyggende og bekæmpende.


Hvordan anvendes rovfluen? 

Rovfluerne leveres i hygiejniske æsker eller poser på forskellige puppestadier. Æskerne/poserne hænges op i staldene og efterhånden som fluerne klækkes, flyver de voksne fluer ud af æsken og ned under spalterne for at lægge deres æg.  

Efter 5-7 dage vil rovfluelarverne være store nok til at spise staldfluelarverne. 

Efter 1-3 måneder vil rovfluen have bredt sig så meget at staldfluen holdes naturligt nede.

Ved en systematisk leveringsplan vil det være muligt at holde fluetrykket nede gennem hele fluesæsonen. 


Vi anbefaler, at du får lagt en leveringsplan, så du ikke skal gå og huske på at få dem bestilt. På denne måde holder du fluetrykket nede og vi sørger for at du får leveret fluerne til tiden.


For optimal bekæmpelse 

En ordentlig staldhygiejne er en væsentlig forudsætning for succesfuld anvendelse af rovfluer.

Desuden anbefaler vi, at man behandler med fluefangere i udenomsarealer og med smøremiddel og limplader i stalden, for at fange de voksne fluer.

  

Fluens cyklus

Rovfluen flyver ned mellem spalterne og lægger deres æg oven på flydelaget. Når disse æg efter 5-7 dage udvikler sig, er rovfluelarven stor nok til at starte bekæmpelsen af staldfluenlarven, ved at spise deres larver.

Fluens cyklus


Velfærd for kvæg- med rovfluer

Ring for tilbud i dag