Biologisk fluebekæmpelse i svinestalde

Gris i halm  So på halm  

Undgå Flueplagen

Snyltehvepsen

Snyltehvepsen er et lille nyttedyr som anvendes til bekæmpelse af flueyngel i stalde med dybstrøelse.

 

Brug Snyltehvepse i svinestien - 100 % biologisk fluebekæmpelse.

Snyltehvepsen er ved rigtig anvendelse i stand til at bekæmpe stuefluer og stikfluer effektivt i svinestier og møddinger med fast gødning og dybstrøelse.

Også et effektivt og godt produkt til fluebekæmpelse i løsdrift og på friland.

Snyltehvepsene virker som parasitter på fluepupper og er fluens naturlige fjende.

Snyltehvepsen er kun få mm lang og uskadelig for både mennesker og dyr. Den opholder sig fortrinsvis ubemærket i strøelse/gødning.

  

Hvorfor bekæmpe med snyltehvepse?

Søerne og grisene bliver irritable ved flueplage. Skab optimal velfærd for dine grise, det giver de igen ved flere levendefødte og bedre tilvækst.

Mindsk risikoen for smitte, idet staldfluer kan overbringe smitte, såsom diarre og andre bakterier. Derfor er det vigtigt at nedsætte staldfluetrykket.

- brug biologisk fluebekæmpelse - det er sundt - nemt – effektivt

 

Hvornår anvendes snyltehvepsen?

Det anbefales at starte med brug af snyltehvepsen i starten af fluesæsonen marts/april, inden der er decideret fluetryk.

Vi anbefaler dette, da det tager nogle uger inden snyltehvepsen har etableret sig i stalden.

Snyltehvepsene skal anvendes forebyggende og bekæmpende.

I visse lukkede stalde vil bekæmpelse med snyltehvepse være helårlig, grundet den daglige varmetilførsel i stalden.


Hvordan anvendes snyltehvepsen?

Snyltehvepsene anbringes straks efter modtagelse.

Det anbefales at beholderen først åbnes i stalden, idet enkelte hvepse kan være udklækket under transporten.

Snyltehvepsen er meget let at bruge, idet den kun skal drysses ud på strøelsen og først og fremmest langs væggene i stalden, således at de ikke betrædes af grisene.

Der anbefales et interval mellem udsættelserne på 14 dage, idet snyltehvepsene formerer sig væsentlig langsommere end staldfluer.

Ved en systematisk leveringsplan vil det være muligt at holde fluetrykket nede gennem fluesæsonen.

Har man stalde med dybstrøelse og gylle kan man supplere med brugen af rovfluer i de stalde, hvor man har gyllesystemer.


For optimal bekæmpelse 

En ordentlig staldhygiejne er en væsentlig forudsætning for succesfuld anvendelse af snyltehvepse.

Desuden anbefaler vi, at man behandler med fluefanger i udenomsarealer og med smøremiddel og limplader i stalden, for at fange de voksne fluer.

 

Fluens cyklus

Snyltehvepsen finder den alm. fluepuppe, som den stikker og derefter lægger sine egne æg i. Derved dør den alm. flue, inden den udvikles til en rigtig flue.


Fluens cyklus

Velfærd for svin- med snyltehvepse

Ring for tilbud i dag