Mink

Mink hal  Mink  Mink hus

Undgå Flueplagen

Snyltehvepsen

Snyltehvepsen er et lille nyttedyr som anvendes til bekæmpelse af flueyngel i stalde med fast gødning og dybstrøelse.

 

Brug Snyltehvepse på Minkfarmen - 100 % biologisk fluebekæmpelse.

Snyltehvepsen er ved rigtig anvendelse i stand til at bekæmpe stuefluer og stikfluer effektivt i minkhaller og huse samt møddinger med fast gødning og dybstrøelse.

Kan også anvendes i gylletanke med tørt flydelag.

Snyltehvepsene virker som parasitter på fluepupper og er fluens naturlige fjende.

Snyltehvepsen er kun få mm lang og uskadelig for både mennesker og dyr. Den opholder sig fortrinsvis ubemærket i strøelse/gødning.

  

Hvorfor bekæmpe med snyltehvepse?

Minkene bliver irritable ved flueplage. Skab optimal velfærd for dine mink, det giver de igen ved pænere skind, da du kan undgå en irritationsfaktor som kan få minkene til at gøre skade på hinanden. 

Mindsk risikoen for smitte, idet staldfluer kan overbringe smitte, såsom diarre og andre bakterier. Derfor er det vigtigt at nedsætte staldfluetrykket.

- brug biologisk fluebekæmpelse - det er sundt - nemt – effektivt

 

Hvornår anvendes snyltehvepsen?

Det anbefales at starte med brug af snyltehvepsen i starten af fluesæsonen marts/april, inden der er decideret fluetryk.

Vi anbefaler dette, da det tager nogle uger inden snyltehvepsen har etableret sig i stalden.

Snyltehvepsene skal anvendes forebyggende og bekæmpende.

 

Hvordan anvendes snyltehvepsen?

Snyltehvepsene anbringes straks efter modtagelse.

Det anbefales at beholderen først åbnes i stalden, idet enkelte hvepse kan være udklækket under transporten.

Snyltehvepsen er meget let at bruge, idet den kun skal drysses ud på strøelsen under buerne.

Grundet de mange meter anbefaler vi, at man koncentrerer sig om de steder, hvor man har møg og halm liggende under buerne, da det vil være her den største flueproduktion sker.

Der anbefales et interval mellem udsættelserne på 14 dage, idet snyltehvepsene formerer sig væsentlig langsommere end staldfluer.

Ved en systematisk leveringsplan vil det være muligt at holde fluetrykket nede gennem fluesæsonen.


For optimal bekæmpelse 

En ordentlig staldhygiejne er en væsentlig forudsætning for succesfuld anvendelse af snyltehvepse.

Desuden anbefaler vi, at man behandler med fluefangere i udenomsarealer og med smøremiddel og limplader i stalden, for at fange de voksne fluer.

 

Fluens cyklus

Snyltehvepsen finder den alm. fluepuppe, som den stikker og derefter lægger sine egne æg i. Derved dør den alm. flue, inden den udvikles til en rigtig flue.


Fluens cyklus

Velfærd for mink- med snyltehvepse

Ring for tilbud i dag