Klæg

Klæg

(Haematopota pluvialis - regnklæg)          

(Tabanus sudeticus - hesteklæg/okseklæg)


Klægen kaldes ofte for bremser, men bremser tilhører en helt anden familie og er IKKE blodsugere.

Der findes over 37 forskellige arter af klæger.

Hesteklægen er en af de største med en længde på ca. 2,5 cm. 

De mest almindelige klæg herhjemme er de små arter, hvor regnklægen er den hyppigste. Navnet regnklæg skyldes at disse fluer er særlig hyppige på fugtige og lune sommerdage.

Biologi og skade

Ligesom hos de fleste andre blodsugende insekter er det kun hunnerne, der er aggressive. Hannerne lever af blomsternektar.

Klægs bideteknik er langtfra så elegant som f.eks. stikmyggens, klæger hugger simpelthen et trekantet hul i huden med deres skarpe munddele og sutter så det udflydende blod op. Bidder er ret smertefuldt og giver hos nogle anledning til kraftige hævelser.

Hos kvæg og heste kan selv ganske få klæg give anledning til megen tummel. I udlandet kan klæg overføre sygdomme som miltbrand og forskellige snylteorme.

Klæg klæber deres æg fast på græsstrå, planter og sten på fugtige steder. Når larverne klækker, kravler de ned i fugtig sumpet jord eller slam, der findes langs bredden af søer, damme og pytter. Larverne lever som rovdyr og ernærer sig af insektlarver, orme og andre små dyr.


Bekæmpelse

Larverne og de voksne klægs levevis gør at de er vanskelige at bekæmpe. I Danmark er der ikke registreret midler til bekæmpelse af klæg og generelt synes der ikke at være tilfredsstillende kemiske bekæmpelsesmetoder.

Bor man i et område med klæg eller skal man færdes på steder, hvor der er lovlig mange kan man opnå en ret god beskyttelse med et af de almindelige myggeafskrækkende midler.

Den nye H-TRAP er en effektiv fælde imod blodsugende fluer. Den regulerer antallet af klæg og andre arter og reducerer dem til et absolut minimum.

H-TRAP er designet til udendørs placering, hvor den virker uden brug af kemikalier eller elektricitet. 

H-TRAP kan anvendes på områder med dyr men også på områder, hvor du bare gerne vil kunne færdes i fred.


H-trap

Webshop