Alt til fluebekæmpelse

BIOLOGISK Fluebekæmpelse

Svinestalde med udelukkende gylleanlæg: Her er rovfluer/gyllefluer yderst velegnede til bekæmpelse af staldfluer. Rovfluen søger ned mørket i gyllekanalerne og lægger æg i gyllen og rovfluens larveyngel spiser dernæst staldfluens larver. I stalde med en kombination af gylleanlæg, linespil og skrabeanlæg og evt. også dybdestrøelse/halm anvendes en kombination af rovfluer og snyltehvepse.


Planlægning

Rovfluens konsulenter udarbejder en systematisk bekæmpelsesplan for de enkelte stalde, hvor der tages højde for type af stald, areal og indretningen. Der udregnes hvor mange enheder af rovfluer og evt. snyltehvepse der skal hænges op i stalden per levering/behandling og Rovfluen sørger for automatisk at sende supplerende rovfluer løbende over året for at sikre optimal bekæmpelse af staldfluen. Rovfluerne sendes med pakkeposten med dag til dag levering.

Efter ønske kan der bestilles for sæsonen eller aftales en fortløbende aftale med leveringer. Har man brug for at ændre eller tilføje leveringer kan det naturligvis også lade sig gøre.

Kontakt os for en snak om dit behov og få et uforpligtende tilbud på tlf.: 7575 6348 eller via kontaktformularen eller mail.

I kvægstalde bekæmpes staldfluer med snyltehvepse der hvor der bruges halm og/eller er fast møg og dybdestrøelse – typisk ved kalvebokse, kælvings- og ungdyrbokse. Snyltehvepsen er staldfluens naturlige fjende og den snylter på staldfluens pupper ved at lægge sine æg i fluepupperne med det resultat at staldfluen dør. Snyltehvepsen er trods navnet helt ufarlig for mennesker og dyrene og den er ca. 2-3 mm og opholder sig ubemærket nede i strøelsen/møget, hvor den lever som parasit på fluepupperne. Snyltehvepsen kan også bruges i ”åbne” staldsystemer, da de ynder at blive i møget og det nære staldmiljø og bevæger sig ikke ud af stalden.

Plan for bekæmpelse

Rovfluen’s konsulenter udarbejder en systematisk bekæmpelsesplan for de enkelte stalde, hvor der tages højde for type af stald, areal og hvilke dyr der skal bekæmpes ved. Der udregnes hvor mange enheder af snyltehvepse der skal bruges per levering/behandling og Rovfluen sørger for automatisk at sende snyltehvepsen løbende med pakkepost, for at sikre optimal bekæmpelse af staldfluen. Snyltehvepsen tilføres i stalden ca. hvert 14. dag i fluesæsonen (marts/april til oktober/november). Snyltehvepsen modtages i lukkede dåser og drysses ud i boksene langs skillerum/inventar, vægge og under trug, hvor staldfluerne har ro til at yngle.

Har man gylleanlæg i sine kvægstalde kan man anvende rovfluerne til bekæmpelse af staldfluerne i disse områder.

Snyltehvepsen og rovfluerne sendes med pakkeposten med dag til dag levering.

Efter ønske kan der bestilles for sæsonen eller aftales en fortløbende aftale med leveringer. Har man brug for at ændre eller tilføje leveringer kan det naturligvis også lade sig gøre.

Kontakt os for en snak om dit behov og få et uforpligtende tilbud på tlf.: 7575 6348 eller via kontaktformularen eller mail.

I hestestalde og på møddingen bekæmpes staldfluen med god samvittighed med små biologiske/økologiske nyttedyr, kaldet snyltehvepsen. Snyltehvepsen er staldfluens naturlige fjende og den snylter på staldfluens pupper ved at lægge sine æg i fluepupperne med det resultat at staldfluen dør. Snyltehvepsen er trods navnet helt ufarlig for mennesker og hesten og den er ca. 2-3 mm og opholder sig ubemærket nede i strøelsen/møget, hvor den lever som parasit på fluepupperne. Derved minimeres antallet af staldfluer, som kan være en stor plage og til stor irritation for hesten. Snyltehvepsen kan også bruges i ”åbne” staldsystemer, da de ynder at blive i møget og det nære staldmiljø og bevæger sig ikke ud af stalden.

  • Snyltehvepse kan også med fordel anvendes i stalde med får og geder eller ved for eksempel chinchilla og kaninopdræt. 
  • Snyltehvepsen sendes med pakkeposten med dag til dag levering.

Efter ønske kan der bestilles for sæsonen eller aftales en fortløbende aftale med leveringer. Har man brug for at ændre eller tilføje leveringer kan det naturligvis også lade sig gøre.

Kontakt os for en snak om dit behov og få et uforpligtende tilbud på tlf.: 7575 6348 eller via kontaktformularen eller mail.


KEMISK Fluebekæmpelse

Ønsker man at anvende kemisk bekæmpelse af fluer og insekter, eller en kombination af biologisk og kemisk bekæmpelse, tilbyder Rovfluen effektive og godkendte produkter. Produkterne vil være at finde på webshoppen men du er også velkommen til at ringe og høre, hvad der vil kunne anbefales at bruge til netop dit problem.

Se produkterne her: Neporex, HOKOEX og Larvacid.

 


Elektrisk Fluefanger

Rovfluen kan tilbyde elektriske fluefangere, insekt og myggefangere i forskellige modeller, størrelser og prisklasser til både stalden, privaten, kontormiljøer, storkøkkener, butikker og restauranter mv. Ring evt. for vejledning eller kig ind på vores webshop, hvor du vil finde bredt udvalg af flue- og insektlamper.

Se produkterne her.

 

Hold dig opdateret på de små sataner, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Følg os

På facebook

da_DK